Meldpunt Epilepsie Border Collies

Notification Epilepsy Border Collies


Meldpunt Epilepsie Border Collies is een initiatief van Stichting Onderzoek Gezondheid Border Collies

Notification Epilepsy Border Collies is an initiative of Foundation Research Health Border Collies

 www.sogbc.nl


Home Nederland English

De gezondheid van veel rassen staat onder druk en is er reden voor bezorgdheid of de rassen wel in stand gehouden kunnen worden met de oorspronkelijke kenmerken.

Een van de bedreigingen voor het ras Border Collie is epilepsie maar er kunnen  ook nieuwe genetische afwijkingen optreden welke een bedreiging kunnen vormen.

Omdat epilepsie op dit moment de grootste bedreiging is zal dit het eerste onderwerp zijn waar de stichting zich als eerste op zal richten.

Tot op heden is er ondanks onderzoek nog geen DNA test mogelijk om epilepsie vast te stellen en te voorkomen en moet gebruik worden gemaakt van andere methoden om epilepsie terug te dringen.

​Een beperking voor de BCCN is dat niet alle Border Collies bekend zijn aangezien niet iedere eigenaar lid is, een tweede beperking is dat de populatie in Nederland te klein is om goede conclusies te kunnen trekken en  veel  Border Collies worden ook buiten Nederland gebruikt en in Nederland worden buitenlandse Border Collies gebruikt om te fokken .

Om een betere bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van  genetische afwijkingen heeft BCCN het initiatief genomen een stichting op te richten die zich richt op de gezondheid van het ras Border Collie.

Hoewel BCCN wel het initiatief kan nemen om een stichting op te richten is deze afhankelijk van samenwerking.

Het was dan ook geweldig dat Dr. Paul Mandigers (de autoriteit op het gebied van Epilepsie bij honden en lid van het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren) bereid gevonden is om als wetenschappelijk adviseur ons te helpen.

Het was al snel duidelijk dat indien er veel meldingen zouden komen dat niet in een excel bestand kon worden verwerkt en dat het tijdrovend zou zijn om alle gegevens van ouders en voorouders op te zoeken. Daarom was het geweldig dat de persoon met de meest complete database van Border Collies ,Teun van den Dool, graag bereidt was zijn medewerking te verlenen.Teun is tevens  zeer bedreven in het uitvoeren van statistische en (populatie-)genetische berekeningen zie  www.bcdb.info.

Zonder de steun van beiden was het niet mogelijk geweest dit initiatief te nemen en uit te voeren.

​De opzet van de Stichting is om alle eigenaren van Border Collies , ook buiten Nederland, de mogelijkheid te bieden om een melding te doen.

Deze wijze van data-verzameling in combinatie met genetisch onderzoek geeft de grootste kans dat er een DNA of andere test wordt gevonden waaruit voor een geplande dekking bekend wordt of er verhoogd risico op die aandoening zal zijn bij het nageslacht

Daarom zal er ook aandacht worden besteedt aan (het financieren van) onderzoek.

De stichting zal zich ook bezighouden met de gezondheid van Border Collies in het algemeen.